MUHAMMED A. S. – ČOVJEK IZ REALNOG SVIJETA


MUHAMMED A. S. – ČOVJEK IZ REALNOG SVIJETA

U povodu Mevluda, dana rođenja Muhammeda a. s., a i prilikom drugih islamskih praznika i znamenitih datuma, stalno i iznova se govori i piše o nekim aspektima njegove blagoslovljene ličnosti i o tome kako je on kompletan uzor. U vremenu u kome živimo neke detalje koji se često ne spominju treba posebno naglasiti, kako bi Poslanikov primjer bio bliskiji današnjem čovjeku i kako bi se pokazalo da je on, uz to što je bio Božiji poslanik, bio i čovjek koji je živio u realnom svijetu i da bi se on istinski slijedio nije potrebno restaurirati mitologizirana vremena u kojima su živjeli on i njegovi ashabi, već oživjeti autentični duh njegovog učenja. Svakako da je njegov Hadis najvjerniji registar njegovih aktivnosti, pod uvjetom da se on prvenstveno istinski razumije. Navodimo nekoliko primjera.

DISTINKCIJA IZMEĐU POSLANIČKE ULOGE I LJUDSKE LIČNOSTI

Primjer prvi: Bitka na Bedru značila je odsudni trenutak za islam i muslimane. Pred samu bitku, Allahov poslanik je razradio plan. Ashab po imenu El-Habbab ibnu-l-Munzir je upitao: «Ovo mjesto koje si odredio (da se na njemu koncentrišemo), je li ti od Allaha određeno i mi ga ne smijemo pomjeriti unaprijed ili unatrag, ili je to tvoje mišljenje, tvoja ratna vještina i lukavstvo?» Kada mu je Muhammed a.s. odgovorio da je u pitanju ovo drugo, spomenuti ashab je predložio, a Poslanik bez ikakve sujete prihvatio, onaj dobro poznati plan o zatrpavanju svih izvora osim najbližeg mušricima, oko kojeg su se muslimani grupisali.

Primjer drugi: U jednom hadisu se prenosi da je Muhammed a.s. prošao pored grupe ashaba koji su pomagali oplodnju palmi, time što su cvijetni prah prenosili sa jedne na drugu palmu. Vidjevši to što čine, Poslanik je rekao: «Ne mislim da će to koristiti», na što su oni, poštujući autoritet Poslanika, prestali. Kada je došlo vrijeme berbe, prinos je bio slabiji, a i kvalitet. Kada je saznao da su zbog njegove primjedbe ashabi prekinuli oplođivanje palmi, Muhammed a.s. im je rekao riječi koje i danas mnogima treba uporno ponavljati: «Vi bolje poznajete dunjalučke stvari!»

KOMPROMIS ILI VOĐENJE RAČUNA O VIŠIM INTERESIMA

Primjer treći: Poznat je i onaj slučaj o gradnji Kabe i smanjenju njenih dimenzija u vrijeme Poslanikove mladosti prije poslanstva. Nakon što se islam uspješno proširio i muslimani osvojili Mekku, Poslanik je rekao: «Da moj narod donedavno nije bio u nevjerovanju, srušio bih Kabu i sagradio je na temeljima (dimenzijama) Ibrahima a.s.» Vodeći računa o reakcijama muslimana, Muhammed a.s. je Kabu ostavio netaknutom. Danas bi neki za sitnicu razvalili i doveli u pitanje i opstanak ummeta, ponašajući se poput medvjeda koji je, u namjeri da ubije muhu na svom zaspalom vlasniku, svojim udarcem ubio dotičnoga.

Primjer četvrti: Prilikom sklapanja ugovora na Hudejbiji, Muhammed a.s. je zapovijedio hazreti Aliji prvo da napiše «Bismillahirrahmanirrahim», pa potom da je to mirovni ugovor između Allahovog poslanika Muhammeda i Suhejl ibn Amra. Suhejl se u oba slučaja usprotivio formulacijama, tražeći u prvom da se napiše među mušricima uobičajena formulacija «Bismikellahumme», a u drugom da se Poslanik imenuje svojim i očevim imenom, jer, kako je rekao: «Da sam posvjedočio da si ti Božiji poslanik, ne bih se protiv tebe borio!» Muhammed a.s. je u oba slučaja, uprkos protivljenju ashaba i samom, po njima ponižavajućem i bespotrebnom ugovoru, prihvatio formulacije protivničke strane. Ugovor je u konačnosti muslimanima donio potrebni predah i mnoge prednosti.

POŠTOVANJE PROCEDURE I PROTOKOLA

Primjer peti: Kada se islam raširio među Arapima, Poslanik je počeo razmišljati da se sa ponudom prihvatanja islama obrati i susjednim nearapskim vladarima i narodima. U hadisu koji je muttefek alejhi (prenose ga i Buharija i Muslim) stoji da mu je neko od ashaba rekao da oni ne čitaju pismo koje im je službeno upućeno ako je bez pečata. Muhammed a.s., naravno, nije ignorisao tu opasku i tjerao svoje, već je naredio da mu se napravi pečat u vidu prstena od srebra na koji je uklesano «Muhammed, Allahov poslanik»!

OLAKŠAVANJE U GRANICAMA DOPUŠTENOGA

Primjer šesti: Hareti Aiša r.a. u jednom takođe muttefek alejhi hadisu veli: «Kada god je Allahov poslanik trebao birati između dvije stvari, odabirao je lakšu, pod uvjetom da u njoj nije sadržan grijeh. Ako je nešto bilo grijeh, niko ga se više od njega nije klonio. Allahov poslanik se nije svetio za nešto što je njemu učinjeno, samo je kažnjavao ako su kršene Allahove zabrane.»

Poznat je slučaj da je ukorio imama koji je duljio namaz, pa su se na njega požalili, a sam je rekao da ponekad poželi duže klanjati, ali čuje dijete kako plače, pa skrati radi njegove majke!

«U Allahovom poslaniku imate lijep uzor za onoga ko se boji Allaha i nada Sudnjem danu i mnogo Allaha spominje!»

Fikret Pašanović

(Članak napisan 2003., objavljen /vjerovatno/ u Preporodu)


Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

%d bloggers like this: