2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here's an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2,300 times in 2013. If it were a cable car, it would take about 38 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

STOPAMA BOŽJEG POSLANIKA – jedanaesti dio

PREVARE I IZDAJA

Situacija je postala teška za muslimansku zajednicu u Medini. Poraz na Uhudu imao je višestruke posljedice, među njima i gubitak prestiža u očima susjednih plemena, koja su ih sada drukčije gledala i smatrala ih ranjivim. Muslimani su viđeni kao oslabljeni i protiv njih su poduzeti mnogi pohodi kako bi se iskoristila situacija. Muhammed a. s., koji je ponekad upozoravan na planirane napade na Medinu, slao je svoje ljude – u grupama od 100 do 150 – različitim plemenima kako bi ih umirili ili spriječili agresiju. Četvrta godina po Hidžri (626. n. e.) bila je uvelike ispunjena takvim lokalnim konfliktima niskog intenziteta, koji su ipak služili da se modificiraju (i ponekad održe) savezi ili ravnoteža snaga na tom području. To se pretvorilo u neku vrstu šahovske igre između Kurejšija i medinskih muslimana i obje strane su znale da predstoji sukob punog intenziteta. Mekkelije nisu skrivali svoju želju da iskorijene muslimansku zajednicu na Poluostrvu i nastavili su sklapati saveze sa susjednim plemenima. Njihova situacija je bila tim teža jer je većinu direktnih trgovačkih puteva ka sjeveru, koji su vodili do Sirije i Iraka još uvijek nadzirala i kontrolirala Medina. Kurejšije su stoga osjećali da moraju poduzeti brzu i radikalnu akciju kako bi iskoristili muslimansku slabost nakon poraza i oslobodili puteve potrebne njihovim karavanima za putovanje ka sjeveru. Nastavi čitati

STOPAMA BOŽJEG POSLANIKA – deseti dio

POUKE I PORAZ

 

Život u Medini je tekao dalje. Uprkos složenosti odnosa među plemenima i potrebi da se bude oprezno, Muhammed a. s. je nastavio širiti svoja učenja u svjetlu objava koje je primao. Njegova odlika je uvijek bilo kombiniranje striktne vjernosti principima i ljudske topline koja je uvijek zračila u njegovom prisustvu. Ashabi su toliko željeli njegovo društvo da su sa njim hodali, kako bi proveli što više vremena sa njim, slušajući i učeći. Njihova ljubav prema njemu bila je duboka, puna uvažavanja i povjerenja, a Poslanik ih je stalno pozivao da produbljavaju ta osjećanja i da ga vole u višnjoj svjetlosti ljubavi prema Bogu. Nastavi čitati

STOPAMA BOŽJEG POSLANIKA – deveti dio

MEDINA, ŽIVOT I RAT

Poslanik i njegovi ashabi koji su došli iz Mekke postepeno su se nastanjivali u Medini, počevši se snalaziti u novom okruženju. Prvih sedam mjeseci, Muhammed a. s. je ostao kod Ebu Ejjuba; bio je njegov gost sve dok džamija i dva stana uz nju nisu završeni. Poslanik je tada preselio u vlastiti stan sa svojom suprugom Sevdom i, nekoliko mjeseci kasnije, sa Aišom, čija je svadba obavljena u Medini. Kćerke Muhammeda a. s. su također stigle narednih sedmica.

Društvo se formiralo u izuzetno teškim okolnostima. Sukobi među plemenima i nosiocima moći često su komplicirali odnose među muslimanima i pripadnicima različitih plemena, uprkos sporazumima i savezništvima. Ponekad su i među samim vjernicima izbijali stari sukobi iz paganskih vremena i uzrokovali tenzije među pojedincima. Vjerski i duhovni odgoj ashaba se ipak nastavljao, a Poslanik ih je stalno podsjećao na principe kojima vjernici moraju ostati vjerni.

U Mekki je vladao jak osjećaj bijesa, a uspjeh seobe nije doživljavan samo kao poniženje već i kao prijetnja odnosu snaga na cijelom Arabijskom poluostrvu. Decenijama su Kurejšije prirodno priznavani kao neprikosnoveni lideri, ne samo zbog svoje prošlosti, već i zbog činjenice da su upravljali Mekkom, svetištem sa kipovima i mjestom gdje su se sva plemena stjecala jednom godišnje radi trgovine. Vijesti o Muhammedovom a. s. odlasku i nastanjivanju u Medini proširile su se čitavim područjem, što je znatno uticalo na ugled i stvarnu moć Kurejšija. Muhammed a. s. i njegovi ashabi su to znali i očekivali su odgovarajuću reakciju od saplemenika i rođaka koje su tako dobro poznavali. Nastavi čitati

STOPAMA BOŽJEG POSLANIKA – osmi dio

HIDŽRA

Poslanik nije bio fatalista niti je bio nemaran. Njegovo povjerenje u Boga bilo je apsolutno, ali to nikada nije uzrokovalo da se on prepusti valovima događanja. Objava ga je podsjećala da ne smije zaboraviti reći „In ša'allah“ (Ako Bog hoće) kada planira neku aktivnost i da sjećanje na Boga mora biti udruženo sa poniznošću (posebno kada je u pitanju moć njega kao ljudskog bića). Ovo nikako ne podrazumijeva da bi trebao zaboraviti pokazati odgovornost i dalekovidost u svojim izborima u svijetu ljudskih stvorenja. Tako je Muhammed a. s. planirao svoju seobu u Medinu (hidžru) skoro dvije godine i ništa nije prepušteno slučaju. Tek nakon inteligentnog i temeljitog korištenja svojih ljudskih snaga prepustio se božanskoj volji, razjašnjavajući nam značenje tevekkula (pouzdanja u Allaha dž. š., oslanjanja na Njega): odgovorno uposliti sve kvalitete (intelektualne, duhovne, psihološke, sentimentalne i dr.) koji su svakome od nas dati i ponizno se sjetiti da samo Allah dž. š. može učiniti da se dogodi nešto izvan onoga što je ljudski moguće. Ovo učenje je potpuno oprečno zovu fatalizma: Bog će djelovati tek nakon što ljudi, na svome nivou, ulože i iscrpe sve potencijale djelovanja. To je dublje značenje kur'anskog ajeta: „Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.“[i] Nastavi čitati

STOPAMA BOŽJEG POSLANIKA – sedmi dio

ISKUŠENJA, UZDIGNUĆE I NADE

Situacija u Mekki je postajala sve teža. Među najvatrenijim protivnicima islama, zajedno sa Ebu Lehebom i Ebu Džehlom, bio je i Omer ibnu-l-Hattab. Potonji se već istakao pretukavši neku novoobraćenu ženu.

OMER IBNU-L-HATTAB

Omer je bio bijesan zbog promjene okolnosti. Odlučio je da je jedino što je preostalo da se učini ubiti Poslanika. Bio je to najpouzdaniji način da se okončaju nered i pobuna koji su rasli i prijetili cijelom mekkanskom društvu.

Krenuo je od kuće sa isukanom sabljom, tražeći Muhammeda a. s. Putem je sreo Nu'ajm ibn Abdullaha, koji je potajno prihvatio islam. Ovaj ga je upitao zašto je tako ljut, a Omer mu je kazao svoju namjeru da ubije Poslanika. Nu'ajm je brzo smislio kako da ga odvrati od nakane: savjetovao ga je da prvo svoju porodicu dovede u red, prije nego što se pozabavi Muhammedom a. s. Izvijestio ga je da su njegova sestra Fatima i zet mu Sa'id već prihvatili islam. Zapanjen i razjaren, Omer je promijenio plan i uputio se sestrinoj kući.

Ona i njen muž su čitali i proučavali Kur'an sa mladim ashabom Habbabom kada su čuli da im se neko približava kući. Habbab je prestao učiti i sakrio se. Omer je čuo glas učenja iznutra, bahnuo unutra i odmah upitao šta su to učili. Oboje su zanijekali, ali je on uporno tvrdio da ih je čuo kako nešto uče. Odbili su da o tome raspravljaju, što je Omera još više razbijesnilo. Krenuo je da udari zeta, a kada je sestra pokušala da se umiješa udario je nju, okrvavivši je. Vidjevši krv na sestrinom licu, Omer se trenutno zaustavio. U tom trenutku ona je uzviknula odvažno: „Jeste, mi smo muslimani i vjerujemo u Allaha dž. š. i Njegovog poslanika. Čini sad šta ti je volja!“[i] Omer je ustuknuo; bio je rastrgan između žaljenja što je povrijedio sestru i zapanjenosti novošću koju je upravo čuo. Tražio je od sestre da mu da tekst koji su učili kada je došao. Ona je tražila da se prvo očisti uzimajući abdest. Otriježnjen ali još uvijek uznemiren, Omer je pristao, abdestio se i počeo učiti: Nastavi čitati

STOPAMA BOŽJEG POSLANIKA – šesti dio

ŠESTO POGLAVLJE

OTPOR, PONIŽAVANJE I EGZIL

Starješine rodova su nastavili vrijeđati Muhammeda a. s. i ohrabrivati druge da ga grde i ponižavaju. Od čovjeka koji je tvrdio da je poslanik tražena su čuda i opipljivi dokazi. Ljudi su dovodili u pitanje Božiji izbor čovjeka koji nije imao posebnu moć, koji je hodio tržnicama a da se ničim nije izdvajao od drugih. Ismijavali su čovjeka, njegove tvrdnje i poruku. Poslanik je, kako smo vidjeli, ipak osvajao teren. Kada je jedan od kurejšijskih vođa, Utbe ibn Rebi'a, došao i ponudio mu novac i moć, Poslanik mu je prije svega nadugo citirao kur'anske riječi:

„Ha-mim. Objava je od Milostivog, Samilosnog, Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju, vijesnik radosnih vijesti i opomena, – pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. “Srca naša su” . govore oni . “pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi.” Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, samo . meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreni klanjate i od Njega oprosta tražite! A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju, koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju! One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna.” Reci: “Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja[i] Zemlju stvorio . i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!” On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja, – ovo je objašnjenje za one koji pitaju“[ii] Nastavi čitati

%d bloggers like this: